Görme Engelliler

´´YILIN KALİTELİ EKİBİ´´ YARIŞMASINA KATILDIK

2012/2013 eğitim döneminde okulumuz iki proje ile, İlimiz bünyesinde açılan ´´Yılın Kaliteli Ekibi´´ dalındaki yarışmaya katıldı.

Okulumuz 2012/2013 eğitim-öğretim döneminde ilimiz bünyesinde açılan ´´Yılın Kaliteli Ekibi´´ projesine katılmıştır. Bu projlerden biri ´´Benim de Harçlığım var´´ ve ´´İstiyoruz, Birlikte Başaracağız´´ projeleridir. Projelerimizin birleştirilmiş aşağıdadır:

1. BENİM DE HARÇLIĞIM VAR

 

 

YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİ RAPORU

1. İl / İlçe                    : SAMSUN / BAFRA

2. Okul / Kurum Adı :30 AĞUSTOS İLKOKULU

3. Adres                      : Hacınabi Mahallesi Değirmen Sokak No: 20

4. İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu,

Recep ARABACI         : Okul Müdürü  

GSM Telefonu             : 0 505 708 01 71

İş Telefonu                   : 0 362 542 44 05

E-Posta Adresi             : 724211@meb.k12.tr

Nevzat ERDOĞAN      :Müdür Yrd., 55nevzaterdogan@gmail.com

Yaşar DEMİR              : Müdür Yrd.,

Web adres                     : www.barfa30agustos.meb.k12.tr.com

e-mail                             : bafra5530agustos@gmail.com

5. Ekibin Adı: İSTİYORUZ, BAŞARACAĞIZ, HER GÜN 1 TL

6. EKİP ÜYELERİNİN,

     ADI SOYADI                                       UNVANI    

1. Cevat KANBUR                           Sınıf  Öğretmeni,cekanbur@hotmail.com

2. Celal KOÇ                                    Sınıf Öğretmeni, koccelal@hotmail.com

3. Yılmaz COŞKUN                         Sınıf Öğretmeni, cos.kun55@hotmail.com  

4. Rahim KEVREK                         Sınıf Öğretmeni, rahimkevrek@hotmail.com

5. Ahmet KÖSE                               Sınıf Öğretmeni, akose_55@hotmail.com

 

 

 

                                                       YAPTIĞI ÇALIŞMANIN ADI:

                                                       BENİM DE HARÇLIĞIM VAR

 

 

           SEÇİLEN PROBLEMİN (İYİLEŞTİRME KONUSUNUN) OKUL/KURUM İÇİN ÖNEM DERECESİ;

 

 

 

Seçilen iyileştirme konusu eğitim öğretimle ilgili bir konudur. Eğitim-Öğretimle ilgili her konu okulumuz için bir çalışma konusudur.

Söz konusu proje, 2010- 2011 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren dönem başında başlatılmıştır. Bu proje, aynı problemi yaşayan başka okullarda da uygulandığında sonuç verebilecek, bunu tüm okullar tarafından yapılabilecek bir projedir.

         2010- 2011 yılında uygulamaya başladığımız projemiz Bafra Kaymakamlığı tarafından da beğenilmiştir.

        2012 -2013 yılında tüm okullarda uygulanmak üzere kaymakamımız Sayın Ali KATIRCI tarafından Bafra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın da maddi destek vermek üzere görevlendirilmiş,okullarda uygulanmasını sağlamıştır.

        Okulumuzun özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında yapılan Swot Analizinde ve stratejik planında da bu konu yer almıştır.

Okula harçlıksız gelen, hatta kahvaltı bile yapamayacak kadar fakir olan öğrencilere de beslenme teneffüsünde alışveriş yapma imkanı ve karınlarını doyurma imkanı da sağlanmıştır.  

Öğrencilerimiz,beslenme zamanı her öğrencinin masasında yiyecekleri bulunacaktır.                                                                                             

 

SWOT ANALİZİ

 

GÜÇLÜ YÖNLERİ

ZAYIF YÖNLERİ

OKULUMUZUN GÜÇLÜ YÖNLERİ

 1. Okulun fiziki ,insan kaynakları bakımından yeterli oluşu.
 2. Sınıflardaki öğrenci mevcutlarının standartlarına uygun   olması.
 3. Ders araç gereçlerinin ve teknolojik ekipmanların yeterli oluşu.
 4. Öğrenci öğretmen ilişkilerinin ve iletişiminin sağlıklı olarak yürümesi.
 5. Öğretmen kadrosunun tam oluşu.
 6. Okul idaresinin eşgüdümlü çalışması.

 

 

 

 

 

 

OKULUMUZUN ZAYIF YÖNLERİ

 1. Okul –Aile - Veli işbirliği ve iletişiminin istenen seviyeye  ulaşmamış olması.
 2. Velinin Eğitime  öğretime duyarsızlığı.
 3. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeteri seviyede gerçekleşmemesi.
 4. Öğretmenlerin bilgi iletişim teknolojilerini yeterli seviyede kullanamamaları
 5. Öğrencilerin gelir seviyesinin düşük olması.
 6. Bilgi iletişim teknolojilerinin eksikliği.
 7.  Velilerin ekonomik yetersizliğinden dolayı ülkemizin sosyal hayatını ,ekonomik ve sosyal durumunu, tarihi ve kültürel değerlerini tanıyarak gelecekteki hayatları ile ilgili şekillendirememeleri
 8. Öğretmen ve öğrencilerin idareye , idarenin de öğretmen ve öğrencilere karşı duyduğu güven eksikliği.

 

 

 

 

 

FIRSATLAR

TEHDİTLER

 

 

 

OKULUMUZUN FIRSATLARI

 1. Genç, dinamik ve tecrübeli bir eğitim

                kadrosu.

 1. Mevcut sistemin tıkanıklığının farkındalık ve yeni yaklaşımlara karşı olumlu atmosfer.
 2. Yeni modern binanın olması.
 3. Okul konumu,  yeri ve merkezde olması.

 

 

 

 

 

OKULUMUZUN TEHDİTLERİ

 1. İlçenin ve çevrenin Sosyo-ekonomik yapısı.
 2. 2.      Velilerin Sosyo-ekonomik düzeyleri , veli ve toplum desteğinin güçlü olmaması.
 3. 3.      Okulumuzun bulunduğu çevrede göç

            hareketlerinin fazla olması.

 1. Öğrencilerin ikamet ettikleri yerlerden başka yerlere gitmemiş olması

 

 

 

 

 

 

 

                     PROBLEMİN(İYİLEŞTİRME KONUSUNUN) TANIMI VE ANALİZİ:

 

VİZYONUMUZ;

        Gelişen ve değişen dünya şartları gereği doğrultusunda temiz okul.temiz sınıf,rahat,sağlıklı bir ortamda teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilmeyi kazandırmak.

Birlikte yaşarken dayanışmayı yardımlaşmayı en üst seviyeye çıkarma.Toplumsal yaşamada üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek.

 

STRATEJİMİZ;

Öğrencilerin gelecekte ulaşmak istedikleri amaçlarına en iyi ortamda,teknolojiyi en üst seviyede kullanarak hazırlanmak.

 Yaşadığı toplumu seven ve umutlu insanlar olmalarını sağlamak.Yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek.

AMACIMIZ;

            BENİM DE HARÇLIĞIM VAR

            Bu çalışmada; yardımlaşmayı, dayanışmayı en üst seviyeye çıkartmak, imkânı olmayan öğrencilerimize elbirliği içinde gerekli yardımı sağlamaktır.

 

Hedef    1.Yapılacak çalışmanın proje ekibi tarafından planlanması.

Hedef    2. Öğrenci velilerine gerekli bilgilerin verilmesi..

Hedef    3. Velilere tam donanımlı ve donanımsız sınıf farkını hissettirmek.

Hedef    4. Velilerden anket kullanılarak görüşlerinin alınması.

Hedef  5. Proje için destekleyici bulunması.

Hedef 6. Tutulan raporların ve bilgilerin diğer kişilerle toplantılar sonucu paylaşılması.

Hedef 7. Gerekli resmi yazışmaların yapılması, kaymakamlık olurlarının alınması.

     Hedef 8. Maddi durumu iyi olamayan öğrencilerin anket ile belirlenmesi.

      Hedef 9. Maddi durumu olan öğrencilere yardımlaşma ve dayanışmanın önemini kavratmak.

 

 

PROBLEM ÇÖZME(İYİLEŞTİRME) SÜRECİNİN KISA ÖZETİ:

Yapılan öğrenci anketi sonucunda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin diğer öğrenciler gibi harçlıksız kalmaması sağlanmıştır.  

 

 

 1. Okula gelirken aileniz size harçlık veriyor mu?

 

 1. Canın çektiğinde kantinden alış veriş yapmak istiyor musun?

 

 1. Harçlığın olmadığında kendini nasıl hissediyorsun?

 

 

 1. Ailenin sana her gün harçlık verme imkanı var mı?

 

 1. Okulumuzda uygulanan bu projelerden memnun musunuz?

 

SONUÇ:

 

Okulumuzda  üç yıldan bu yana uygulanan bu proje sayesinde fakir  öğrencilerimiz de bir harçlık sahibi olarak, ceplerine koydukları para ile kantine gitmişler ve istediklerini almışlardır. Diğer öğrenciler ile arasında fark kalmadığını hissetmişler ve mutlu olmuşlardır. Bu mutluluk onlara güven de vermiştir.

Söz konusu proje, 2012- 2013 Eğitim döneminin başında okulumuzu ziyarete gelen Bafra Kaymakamlığı tarafından da beğenilmiş ve tüm okullarda uygulanmak üzere, kaymakamımız Sayın Ali KATIRCI tarafından Bafra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da bu projeye maddi destek vermek üzere görevlendirilmiştir.

Bu proje için sayın Kaymakamımız Ali KATIRCI, aynı problemi yaşayan başka okullarda da uygulanması için talimat vermiştir.

                                              

 

                                                                                                                      PROJE KORDİNATÖRÜ

                                                                                                                      Recep ARABACI     

                                                                                                                      OKUL MÜDÜRÜ