Görme Engelliler

2013 YILI 2. DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

15 Şubat 2013 Cuma günü saat 13.30 okuluzda ´´2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı 2. döenm başı öğretmenler kurulu toplantısı yapılarak, 1. dönem yapılan çalışmalar değerlendirilerek ikinci yarıyılda yapılacak çalışmaların planlaması yapıldı.

15 Şubat 2013 Cuma günü saat 13.30 okuluzda ´´2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı 2. döenm başı öğretmenler kurulu toplantısı okul müdürü Recep ARABACI idaresinde tüm öğretmenlerimizin katılımı ile bilişim teknolojileri sınıfında gerçekleştirilerek, 1. dönem yapılan çalışmalar değerlendirilerek ikinci yarıyılda yapılacak çalışmaların planlaması yapıldı. Bu toplantıda bir çok eğitim ve öğretim konusu değerlendirilerek, görüşüldü ve karara bağlandı. Alınan bu kararların okulumuza, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olması dileriz. 

T.C.

BAFRA KAYMAKAMLIĞI

30.Ağustos İlkokulu Müdürlüğü

 

 

 

 

SAYI         :070 /                                                                                                          12/02/2013

KONU      :2. Kanaat Dönemi Öğretmenler Kurulu  Toplantısı

 

                             BAFRA  30.AĞUSTOS İLKOKULU ÖĞRETMENLERİNE;

 

 

                    2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 2. Kanaat Dönemi Öğretmenler Kurulu  toplantısı  aşağıdaki gündem maddelerini  görüşmek üzere 15 şubat Cuma günü saat 13:30 da Bilgisayar sınıfında yapılacaktır. Belirtilen tarihte yarım gün eğitim yapılacaktır.

Toplantıya belirtilen günde ve saatte hazırlıklı olarak katılmanızı önemle rica ederim.

           

 

                                                                                                                                 Recep ARABACI

                                                                                                                                  Okul Müdürü

 

Haber resimleri:

000000

Not: Toplantı Süresi  :13.30-17.00

Toplantı Yeri   :Bilgi Teknoloji Sınıfı

 

Gündem madeleri:

 

1-Saygı duruşu, açılış ve yoklama.

2-Gündem maddelerinin okunması ve onaylanması, gündeme alınması gereken bir konu olup   

    olmadığının sorulması.

3-1.Dönem başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların okunarak sonuçların

    gözden geçirilmesi.

4-1.kanaat döneminin genel olarak değerlendirilmesi:

    a)1. Dönem ders ve sınıftaki başarı ve başarı % lerinin sınıf ve şubeler bazında

      değerlendirilmesi.

    b)şubeler arası başarı farklılıkların nedenlerinin belirlenmesi.

    c)2. dönem başarının arttırılması için alınacak yeni tedbirlerin kararlaştırılması.

5-Zümre ve şübe öğretmenler kurulu toplantıları. (İÖK Yön 95,96 mad. 2002/18 no’lu genelge)

    a)1. Dönem zümre, şube öğretmenler kurullarında alınan kararların gözden geçirilmesi ve

      amaca ulaşılıp ulaşılmadığı varsa eksikliklerin belirlenmesi.Zümre başkanlarından        

      görüşlerin alınması.

    b)Eğitim bölgesi zümre başkanları toplantıları.(alınan kararların gözden geçirilmesi alınacak

      yeni  kararların belirlenmesi için okul zümrede kararların alınması.) 

 

 

 

 

 

                                                 

6-Personelin Görev,Yetki ve sorumlulukları;

    a-Okul Müdürünün görev,yetki ve sorumluluğu.(madde 60)

    b-Müdür Yardımcısı.( madde 62)

    c-Öğretmenler. ( madde 64)

    d-Yazılı emirlerin okunması.(madde 65)

    e-Özür bildirme.(madde 66)

    f-Toplantıya katılma. (madde 69)

    g-Araç-gereç kullanma.(madde 70)

    ğ-Öğretmenlerin nöbet görevi. (madde 71)

7-Yeni M.E.B.İzin yönergesinin duyrulması,önemli kısımlarının açıklanması.

8-Eğitsel kulüp çalışmaları ve sınıf rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi.

9-1.Dönem  planlanan sosyal kültürel faaliyetlerin yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi.     

    2.Dönem yapılması düşünülen sosyal ve Kültürel faaliyetlerin belirlenmesi.

10-O.G.Y.E. çalışmalarının değerlendirilmesi.Yapılacak çalışmaların belirlenmesi.

11-Sivil savunma ekipleri ve görevleri hakkında bilgilendirme.

12-Öğrencilerin sınıf kitaplığından ve okul kütüphanesinden yeterince yararlanıp

      yararlanmadığı.Türkçe’nin doğru yazılması,konuşulması.Bitişik Eğik Yazı Çalışmaları.

13-Okulda yapılan Egzersiz çalışmalar hakkında  kurula bilgi sunma.

14-Okulda yapılan Okul Aile Birliği çalışmalarıyla ilgili kurula bilgi verme ve yapılması gereken

      çalışmalarla ilgili  önerileri alma.

15-Dilek ve temenniler,kapanış.